Follow my blog with Bloglovin
top of page

Pakkeforløp i kreft

En av tre nordmenn rammes av kreft på et eller annet tidspunkt i livet. Fra å ha vært en sykdom man døde av er det nå en sykdom stadig flere overlever. Hele 3 av 4 blir friske fra diagnosen kreft. Dette skyldes utelukkende forskning på kreft som gjør at vi får bedre behandlinger mot denne sykdommen. Det finnes over 200 ulike kreft former, men de vanligste er:


Prostata kreft

Tarmkreft

Brystkreft

Lungekreft

Tall viser at det i 2020 var flere menn enn kvinner som fikk kreft, ref kreftforeningen.

Men hva skal du gjøre når du har begrunnet mistenkt kreft? Du skal umiddelbart kreve pakkeforløp av din fastlege. Alt for mange av oss vet ikke hva dette betyr eller hva det innebærer.

Enkelt forklart har du som pasient krav på rask utredning og rask behandlingsstart. På helse direktoratets hjemme sider kan du finne oversikt over krefttyper og dens pakkeforløpet.

Vedlagt ser du forløpet for brystkreft:En henvisning fra din fastlege skal tydelig merkes med: pakkeforløp for å sikre deg den beste oppfølging. Som bildet over viser, er det knapt 1 mnd fra henvisning sendes til behandling er i verksatt. Dette er med å redder liv og gir en trygghet for deg som pasient.

Pakkeforøpet er delt inn i 3 faser: ( ref. Helsenorge.no)

  • Fase 1: Tiden fra sykehuset mottar din henvisning til du møter for start av utredning.

  • Fase 2: Tiden fra du møter for utredning til utredningen din er ferdig.

  • Fase 3: Tiden fra det er fastslått at du har kreft og er ferdig utredet og til behandlingen starter.

Målet er å holde disse fristene og ikke miste tid i unødvendig ikke medisinske forsinkelser. Det finnes situasjoner hvor pasienter selv ønsker å utsette behandling eller har andre underliggende sykdommer som gjør at pakkeforløpet ikke følger kravene til raskes mulig behandling. Dette er ikke tatt høyde for her.


Dersom du lurer på mer oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din lege.

Du finner også mye informasjon om dette her:


Comments


bottom of page